Utvikling av lokalt næringsliv i Eiker og Modum

mobcast visjon


Mobcast ble etablert i Norge i mars 2000 og selskapet har drevet konsulentvirksomhet og utviklet tjenester og produkter i over 20 år. Etter mange år med lavt aktivitetsnivå i selskapet vil det fra 2020 søke aktiv deltagelse i nye prosjekter. Mens mye av virksomheten i Mobcast historisk sett har vært internasjonal er det nå fokus på muligheter i Eiker og Modum.